• نام پروژه: بیمارستان زنان و زایمان ارومیه
  • مکان پروژه: ارومیه
  • مدل دستگاه: AC 1100
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: چهار دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
بیمارستان زنان ارومیه

بیمارستان زنان ارومیه

از این پس بیمارستان زنان و زایمان ارومیه نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۱۱۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.