• نام پروژه: آزادراه تهران-شمال
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AC 2250
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: هفت دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
پروژه ساخت آزاد راه تهران-شمال

پروژه ساخت آزاد راه تهران-شمال

از این پس آزادراه تهران-شمال نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۲۲۵۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.