سر و صدا

دیزل ژنراتور هایی که مجهز به کانوپی صداگیر نشده اند می توانند باعث ایجاد درجه ای از سرو صدا بالغ بر 105.dB(A) شوند. قرار گرفتن در معرض مقدار سروصدای بیشتر از85 dB(A) به مدت طولانی برای شنوایی خطرناک است.

هشدار !

موقع راه اندازی یا کار در اطراف دیزل ژنراتور در حال کار بایستی از محفاظ گوش استفاده شود.

محتوای بیشتر در این بخش: « مواد شیمیایی پیشگیری های الکتریکی »