پر مصرف - کم مصرف

در راستای هدفمند شدن یارانه ها قوانینی تصویب شد که از اولین ها می توان به افزایش ۷ درصدی قبوض برق یاد کرد.

در این سیستم پاداش برای صرفه جوها جزایی نیز برای پر مصرف ها گذاشته شد تا سیر به سمت مصرف درست سریع تر پیش برود .

اما سوال مهم این است که از کجا میتوانیم متوجه شویم که در زمره ی کدام دسته هستیم

در این راستا تصمیم بر این شده است تا در قبوض برق ذکر شود که هر خانوار در کدام نوع مصرف کننده قرار گرفته اند تا در صورت پر مصرف بودن به کاهش مصرف خود اقدام نمایند.

میزان الگوی مصرف اینگونه است که برای مشترکان عادی ماهانه ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف برق در ماه و الگوی مصرف برای ماه‌های گرم است و ۶۰۰ کیلووات ساعت برای دو ماه مصرف است، حال اگر مشترکی کمتر از این عدد مصرف کند، خوش‌مصرف و بالاتر از این عدد باشد، پرمصرف محسوب می‌شود. البته این یک قاعده کلی است و الگوی مصرف برق در مناطق گرمسیر یا عادی متفاوت بوده و بستگی به نوع آب و هوای مناطق مختلف، این الگوها تعیین شده است.

آمار و ارقام حاکی از آن است که ۱۰ درصد از مشترکان جزو پرمصرف‌ها هستند و با توجه به اینکه برای تولید برق باید سوخت گاز مصرف شود، این گروه از مشترکان با مصرف بیشتر برق، نه تنها باعث آلودگی بیشتر محیط زیست می‌شوند، بلکه یارانه بیشتری را هم به خود اختصاص می‌دهند. یک درصد از مشترکان برق که در بالاترین رده مصرفی قرار دارند، به اندازه ۱۰ درصد مشترکان کم مصرف کشور برق مصرف می‌کنند.