پنج شنبه, 13 دی 1397 ساعت 14:32

احداث 14 ایستگاه برق هوایی در شهرستان سرخه

مدیر توزیع برق شهرستان سرخه از احداث ۱۴ ایستگاه هوایی توزیع برق با قدرت ۸۸۵ کیلوولت آمپر در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

مهدی پاک طینت، با اشاره به این که دو هزار و ۱۵۹ متر شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی در زمان مذکور  برقرار شده است، بیان داشت: دو هزار و ۵۱۱ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی و زمینی نیز در این شهرستان دایر شده است.

وی همچنین افزود: طرح اصلاح و بهینه سازی ۱۹ هزار و ۳۰۸ متر شبکه های توزیع برق در ۹ ماهه سال جاری، از زمره فعالیت های صورت گرفته توسط گروه های اجرایی این مدیریت به شمار می رود.

وی با بیان این که یک هزار و ۸۶۱ متر کابل خودنگهدار توسعه یافته است، تصریح کرد: احداث ۲۷۲ متر شبکه روشنایی معابر، از دیگر اقدامات به انجام رسیده محسوب می شود.

پاک طینت با ابراز این که ۲۲ پروژه از ابتدای سال تا زمان حاضر به بهره برداری رسیده، اضافه کرد: در راستای اجرایی نمودن این تعداد پروژه، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال اعتبار صرف شده است. 

وی یادآور شد: برقراری ۱۳۶ متر شبکه فشار متوسط هوایی به همراه یک دستگاه ترانس ۱۶۰ کیلوولت آمپر جهت تامین برق مزرعه شتر مرغ، احداث دو دستگاه ترانس به قدرت ۲۲۵ کیلوولت آمپر واقع در روستاهای مومن آباد و اروانه، بهینه سازی ۱۴ هزار و ۵۶۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی جاده عبدالله آباد و فرعی صفائیه و اصلاح شبکه فشار ضعیف روستای مومن آباد، از جمله اقدامات انجام شده در ۹ ماهه امسال است.

وی اضافه کرد: دایرنمودن چهار هزار و ۳۸۶ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی به همراه سه دستگاه ترانس توزیع برق به ظرفیت ۱۰۰ کیلوولت آمپر جهت تامین برق شرکت گاز و یک حلقه چاه آب مجتمع خدمات رفاهی، بهسازی دو هزار و ۵۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی فرعی چاه آب لاسجرد، بهینه سازی دو هزار متر شبکه فشار ضعیف هوایی روستای مومن آباد و احداث یک دستگاه سکسیونر گازی در ابتدای روستای افتر، از اهم برنامه های پیش بینی شده این مدیریت در سه ماهه چهارم سال جاری است.