• نام پروژه: مجتمع باغستان
  • مکان پروژه: تهران - سعادت آباد
  • مدل دستگاه: AD 220
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
مجتمع باغستان سعادت آباد

مجتمع باغستان سعادت آباد

از این پس مجتمع باغستان نیز  به وسیله دیزل ژنراتور دوسان ۲۲۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.