برچسب: سوابق کاری

سوابق کاری

 • آکواریوم بندر انزلی
  • نام پروژه: پروژه آکواریوم بندر انزلی
  • مکان پروژه: بندر انزلی
  • مدل دستگاه: AP 900
  • تعداد : دو دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
 • استادیوم بناب
  • نام پروژه: استادیوم بناب
  • مکان پروژه: آذربایجان شرقی
  • مدل دستگاه: AV 350
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
 • برج المپیک
  • نام پروژه: پروژه ساختمانی برج دهکده المپیک
  • مکان پروژه: تهران - دهکده المپیک
  • مدل دستگاه: AVP 415
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
 • برج بوستان زندگی
  • نام پروژه: پروژه ساختمانی برج بوستان زندگی
  • مکان پروژه: تهران - منطقه ۲۲
  • مدل دستگاه: AVP 450
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
 • برج نیلوفر
  • نام پروژه: برج نیلوفر
  • مکان پروژه: تهران - منطقه ۲۲
  • مدل دستگاه: AC 200
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۳
 • بیمارستان آیت الله خویی
  • نام پروژه: بیمارستان آیت الله خویی
  • مکان پروژه: خوی
  • مدل دستگاه: AP 825
  • تعداد : سه دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
 • بیمارستان امام رضا
  • نام پروژه: بیمارستان امام رضا
  • مکان پروژه: مشهد
  • مدل دستگاه: AC 1100
  • تعداد : چهار دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
 • بیمارستان زنان ارومیه
  • نام پروژه: بیمارستان زنان و زایمان ارومیه
  • مکان پروژه: ارومیه
  • مدل دستگاه: AC 1100
  • تعداد : چهار دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
 • بیمارستان نیکان
  • نام پروژه: بیمارستان نیکان
  • مکان پروژه: تهران - اقدسیه
  • مدل دستگاه: AC 550
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
 • پروژه آزادگان شمال
  • نام پروژه: شرکت ملی نفت چین (CNPC)
  • مکان پروژه: آزادگان شمال
  • مدل دستگاه: AC 550
  • تعداد : دو دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۲
 • پروژه بابک مس
  • نام پروژه: بابک مس
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AC 350 & AC 1410
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
 • پروژه بانک مهر اقتصاد
  • نام پروژه: بانک مهر اقتصاد
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AP 200
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۷
 • پروژه پارک فناوری پردیس
  • نام پروژه: پروژه پارک فناوری پردیس
  • مکان پروژه: پردیس
  • مدل دستگاه: AC 110 & AC 550
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۴
 • پروژه راهداری
  • نام پروژه: سازمان راهداری و حمل و نقل
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AD 275
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
 • پروژه ساخت آزاد راه تهران-شمال
  • نام پروژه: آزادراه تهران-شمال
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AC 2250
  • تعداد : هفت دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
 • پروژه ساختمانی فرمانیه
  • نام پروژه: پروژه ساختمانی فرمانیه
  • مکان پروژه: تهران - فرمانیه
  • مدل دستگاه: AC 200
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
 • پروژه ساختمانی گاندی
  • نام پروژه: پروژه ساختمانی گاندی
  • مکان پروژه: تهران - گاندی
  • مدل دستگاه: AC 200
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
 • پروژه ملن هف
  • نام پروژه: کارخانه ملن هف اتریش در ایران
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AP 900
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۷
 • پروژه هروی سنتر
  • نام پروژه: هروی سنتر
  • مکان پروژه: تهران - میدان هروی
  • مدل دستگاه: AVP 415
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
 • پروژه هروی سنتر 2
  • نام پروژه: پروژه هروی سنتر ۲
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AD 510
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۷
 • دیتا سنتر
  • نام پروژه: دیتاسنتر
  • مکان پروژه: -
  • مدل دستگاه: AC 3000
  • تعداد : هفت دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
 • شرکت پرداخت الکترونیک سداد
  • نام پروژه: شرکت پرداخت الکترونیک سداد
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AVP 275
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
 • شرکت دارو سازی آریوژن
  • نام پروژه: شرکت داروسازی آریوژن
  • مکان پروژه: تهران - کیلومتر ۲۴ جاده مخصوص
  • مدل دستگاه: AC 1410
  • تعداد : دو دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
 • شرکت دارو سازی دکتر عبیدی
  • نام پروژه: شرکت داروسازی دکتر عبیدی
  • مکان پروژه: تهران - کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج - بلوار عبیدی
  • مدل دستگاه: AC 1410
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
 • شرکت دارو سازی سینا دارو
  • نام پروژه: شرکت داروسازی سینا دارو
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AC 2250
  • تعداد : دو دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
 • فروشگاه زنجیره ای اتکا
  • نام پروژه: فروشگاه زنجیره‌ای اتکا
  • مکان پروژه: تهران - شهرک شهید فکوری
  • مدل دستگاه: AC 550
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۴
 • فولاد کاوه جنوب کیش (SKS)
  • نام پروژه: فولاد کاوه جنوب کیش
  • مکان پروژه: جزیره کیش
  • مدل دستگاه: AC 2250
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
 • کابل گیل راد شمال
  • نام پروژه: کابل گیلراد شمال
  • مکان پروژه: گیلان
  • مدل دستگاه: AC 700
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۹
 • گندله سازی همدان (صبانور)
  • نام پروژه: گندله سازی همدان (صبانور)
  • مکان پروژه: همدان
  • مدل دستگاه: AD 2250
  • تعداد : سه دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۲
 • مجتمع باغستان سعادت آباد
  • نام پروژه: مجتمع باغستان
  • مکان پروژه: تهران - سعادت آباد
  • مدل دستگاه: AD 220
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
 • مجتمع تجاری اقامتی ضامن
  • نام پروژه: مجتمع تجاری اقامتی ضامن
  • مکان پروژه: مشهد
  • مدل دستگاه: AC 200, AC 550
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
 • مرغ تخم گذار سالار یزد
  • نام پروژه: مرغ تخم گذار سالار یزد
  • مکان پروژه: یزد
  • مدل دستگاه: AC 700
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
 • مرکز ناباروری مام
  • نام پروژه: مرکز ناباروری مام
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AD 490
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۷
 • مسجد الرّضا
  • مکان پروژه: تهران - دیباجی
  • مدل دستگاه: AD 490
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
 • نازیلند
  • نام پروژه: نازی لند
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AD 330
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
 • نوین سرام یزد
  • نام پروژه: نوین سرام
  • مکان پروژه: یزد
  • مدل دستگاه: AC 1100
  • تعداد : دو دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۴
 • نیروگاه 4 مگاوات اضطراری
  • نام پروژه: نیروگاه ۴ مگاواتی اضطراری به همراه ریموت رادیاتور
  • مکان پروژه: مشهد
  • مدل دستگاه: AC 1100
  • تعداد : چهار دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
 • هتل اسپیناس
  • نام پروژه: هتل اسپیناس
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AP 1400
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
 • هتل حیات
  • نام پروژه: هتل حیات
  • مکان پروژه: مشهد
  • مدل دستگاه: AD 710
  • تعداد : یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵

حقوق مادی و معنوی

لوگوی تصاکو ۳

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه صنایع دیزلی مبنا می‌باشد

دفتر مرکزی

تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان دوم، خیابان بهزاد شمالی، پلاک ۳، واحد یک و دو

تلفن
۰۲۱ - ۲۶۷۶ ۰۱۳۶
۰۲۱ - ۲۲۱۳ ۵۳۲۰

فکس
۰۲۱ - ۲۶۷۶ ۰۳۶۰

کارخانه

تهران، کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص کرج، خیابان شصت و هفتم

تلفن
۰۲۱ - ۴۴۹۹ ۸۶۷۰
۰۲۱ - ۴۴۹۹ ۸۶۷۱

فکس
۰۲۱ - ۴۴۹۹ ۸۶۷۲

دیزل ژنراتور تصاکو

نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش کمپانی آکسا ترکیه. لیست قیمت، دیتاشیت‌ها و مشخصات فنی دیزل ژنراتور ها و ژنراتور های گاز سوز (کوپله فابریک) از برندهای: کامینز | پرکینز | ولوو | دوسان | میتسوبیشی | جی ام | لوول . معرفی محصولات جدید روز دنیا از قبیل ژنراتورهای هیبریدی، ژنراتورهای دو قلو و ژنراتورهای مخصوص مراکز داده یا (دیتا سنتر) ها.