تگ سوابق کاری

 • آکواریوم بندر انزلی

  • نام پروژه: پروژه آکواریوم بندر انزلی
  • مکان پروژه: بندر انزلی
  • مدل دستگاه: AP 900
  • لوگوی پرکینز
  • تعداد: دو دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
  آکواریوم بندر انزلی
 • استادیوم بناب

  • نام پروژه: استادیوم بناب
  • مکان پروژه: آذربایجان شرقی
  • مدل دستگاه: AV 350
  • لوگوی ولوو
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
  استادیوم بناب
 • برج المپیک

  • نام پروژه: پروژه ساختمانی برج دهکده المپیک
  • مکان پروژه: تهران - دهکده المپیک
  • مدل دستگاه: AVP 415
  • لوگوی ولوو
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
  برج المپیک
 • برج بوستان زندگی

  • نام پروژه: پروژه ساختمانی برج بوستان زندگی
  • مکان پروژه: تهران - منطقه ۲۲
  • مدل دستگاه: AVP 450
  • لوگوی ولوو
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
  برج بوستان زندگی
 • برج نیلوفر

  • نام پروژه: برج نیلوفر
  • مکان پروژه: تهران - منطقه ۲۲
  • مدل دستگاه: AC 200
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۳
  برج نیلوفر
 • بیمارستان آیت الله خویی

  • نام پروژه: بیمارستان آیت الله خویی
  • مکان پروژه: خوی
  • مدل دستگاه: AP 825
  • لوگوی پرکینز
  • تعداد: سه دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
  بیمارستان آیت الله خویی
 • بیمارستان امام رضا

  • نام پروژه: بیمارستان امام رضا
  • مکان پروژه: مشهد
  • مدل دستگاه: AC 1100
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: چهار دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
  بیمارستان امام رضا
 • بیمارستان زنان ارومیه

  • نام پروژه: بیمارستان زنان و زایمان ارومیه
  • مکان پروژه: ارومیه
  • مدل دستگاه: AC 1100
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: چهار دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
  بیمارستان زنان ارومیه
 • بیمارستان نیکان

  • نام پروژه: بیمارستان نیکان
  • مکان پروژه: تهران - اقدسیه
  • مدل دستگاه: AC 550
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
  بیمارستان نیکان
 • پروژه آزادگان شمال

  • نام پروژه: شرکت ملی نفت چین (CNPC)
  • مکان پروژه: آزادگان شمال
  • مدل دستگاه: AC 550
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: دو دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۲
  پروژه آزادگان شمال
 • پروژه بابک مس

  • نام پروژه: بابک مس
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AC 350 & AC 1410
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
  پروژه بابک مس
 • پروژه بانک مهر اقتصاد

  • نام پروژه: بانک مهر اقتصاد
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AP 200
  • لوگوی پرکینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۷
  پروژه بانک مهر اقتصاد
 • پروژه پارک فناوری پردیس

  • نام پروژه: پروژه پارک فناوری پردیس
  • مکان پروژه: پردیس
  • مدل دستگاه: AC 110 & AC 550
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: دو دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۴
  پروژه پارک فناوری پردیس
 • پروژه راهداری

  • نام پروژه: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AD 275
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
  پروژه راهداری
 • پروژه ساخت آزاد راه تهران-شمال

  • نام پروژه: آزادراه تهران-شمال
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AC 2250
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: هفت دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
  پروژه ساخت آزاد راه تهران-شمال
 • پروژه ساختمانی فرمانیه

  • نام پروژه: پروژه ساختمانی فرمانیه
  • مکان پروژه: تهران - فرمانیه
  • مدل دستگاه: AC 200
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
  پروژه ساختمانی فرمانیه
 • پروژه ساختمانی گاندی

  • نام پروژه: پروژه ساختمانی گاندی
  • مکان پروژه: تهران - گاندی
  • مدل دستگاه: AC 200
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
  پروژه ساختمانی گاندی
 • پروژه ملن هف

  • نام پروژه: کارخانه ملن هف اتریش در ایران
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AP 900
  • لوگوی پرکینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۷
  پروژه ملن هف
 • پروژه هروی سنتر

  • نام پروژه: هروی سنتر
  • مکان پروژه: تهران - میدان هروی
  • مدل دستگاه: AVP 415
  • لوگوی ولوو
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
  پروژه هروی سنتر
 • پروژه هروی سنتر ۲

  • نام پروژه: پروژه هروی سنتر ۲
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AD 510
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۷
  پروژه هروی سنتر ۲
 • دیتا سنتر

  • نام پروژه: دیتا سنتر
  • مکان پروژه: -
  • مدل دستگاه: AC 3000
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: هفت دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
  دیتا سنتر
 • شرکت پرداخت الکترونیک سداد

  • نام پروژه: شرکت پرداخت الکترونیک سداد
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AVP 275
  • لوگوی ولوو
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
  شرکت پرداخت الکترونیک سداد
 • شرکت دارو سازی آریوژن

  • نام پروژه: شرکت داروسازی آریوژن
  • مکان پروژه: تهران - کیلومتر ۲۴ جاده مخصوص
  • مدل دستگاه: AC 1410
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: دو دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
 • شرکت دارو سازی دکتر عبیدی

  • نام پروژه: شرکت داروسازی دکتر عبیدی
  • مکان پروژه: تهران - کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج - بلوار عبیدی
  • مدل دستگاه: AC 1410
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
  شرکت دارو سازی دکتر عبیدی
 • شرکت دارو سازی سینا دارو

  • نام پروژه: شرکت داروسازی سینا دارو
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AC 2250
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: دو دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۸
  شرکت دارو سازی سینا دارو
 • فروشگاه زنجیره ای اتکا

  • نام پروژه: فروشگاه زنجیره ای اتکا
  • مکان پروژه: تهران - شهرک شهید فکوری
  • مدل دستگاه: AC 550
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۴
  فروشگاه زنجیره ای اتکا
 • فولاد کاوه جنوب کیش (SKS)

  • نام پروژه: فولاد کاوه جنوب کیش
  • مکان پروژه: جزیره کیش
  • مدل دستگاه: AC 2250
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
  فولاد کاوه جنوب کیش
 • کابل گیل راد شمال

  • نام پروژه: کابل گیل راد شمال
  • مکان پروژه: گیلان
  • مدل دستگاه: AC 700
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۹
  کابل گیل راد شمال
 • گندله سازی همدان (صبانور)

  • نام پروژه: گندله سازی همدان (صبانور)
  • مکان پروژه: همدان
  • مدل دستگاه: AC 2250
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: سه دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۲
  گندله سازی همدان (صبانور)
 • مجتمع باغستان سعادت آباد

  • نام پروژه: مجتمع باغستان
  • مکان پروژه: تهران - سعادت آباد
  • مدل دستگاه: AD 220
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
  مجتمع باغستان سعادت آباد
 • مجتمع تجاری اقامتی ضامن

  • نام پروژه: مجتمع تجاری اقامتی ضامن
  • مکان پروژه: مشهد
  • مدل دستگاه: AC 200, AC 550
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
  مجتمع تجاری اقامتی ضامن
 • مرغ تخم گذار سالار یزد

  • نام پروژه: مرغ تخم گذار سالار یزد
  • مکان پروژه: یزد
  • مدل دستگاه: AC 700
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
  مرغ تخم گذار سالار یزد
 • مرکز ناباروری مام

  • نام پروژه: مرکز ناباروری مام
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AD 490
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۷
  مرکز ناباروری مام
 • مسجد الرّضا

  • نام پروژه: پروژه مسجد الرضا
  • مکان پروژه: تهران - دیباجی
  • مدل دستگاه: AD 490
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
  مسجد الرّضا
 • نازیلند

  • نام پروژه: نازی لند
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AD 330
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
  نازیلند
 • نوین سرام یزد

  • نام پروژه: نوین سرام
  • مکان پروژه: یزد
  • مدل دستگاه: AC 1100
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: دو دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۴
  نوین سرام یزد
 • نیروگاه ۴ مگاوات اضطراری

  • نام پروژه: نیروگاه ۴ مگاواتی اضطراری به همراه ریموت رادیاتور
  • مکان پروژه: مشهد
  • مدل دستگاه: AC 1100
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: چهار دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
  نیروگاه ۴ مگاوات اضطراری
 • هتل اسپیناس

  • نام پروژه: هتل اسپیناس
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AP 1400
  • لوگوی پرکینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
  هتل اسپیناس
 • هتل حیات

  • نام پروژه: هتل حیات
  • مکان پروژه: مشهد
  • مدل دستگاه: AD 710
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
  هتل حیات