پروژه راهداری

rahdari3

نام پروژه : سازمان راهداری و حمل و نقل 

مکان پروژه : تهران

مدل دستگاه :  AD 275

سال خرید : 1396

rahdari4

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

از این پس ساختمان مرکزی سازمان راهداری نیز به وسیله دیزل ژنراتور دوسان 275 کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو ، هیچگاه خاموش نخواهد شد

 

محتوای بیشتر در این بخش: « بیمارستان نیکان پروژه آزادگان شمال »