• نام پروژه: پروژه ساختمانی برج دهکده المپیک
  • مکان پروژه: تهران - دهکده المپیک
  • مدل دستگاه: AVP 415
  • لوگوی ولوو
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
برج المپیک

برج المپیک

از این پس برج دهکده المپیک نیز به وسیله دیزل ژنراتور ولوو ۴۱۵ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.