پروژه ساخت آزاد راه تهران-شمال

azadrah shomal 4

 

 

نام پروژه : آزادراه تهران-شمال

 

 

مکان پروژه : تهران

 

مدل دستگاه ها : هفت دستگاه کامینز 2250 کاوآ

سال خرید : 1398

 

توضیحات:

 

از این پس شرکت سینادارو نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز 2250 کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.