برج نیلوفر

nil2

نام پروژه : برج نیلوفر

مکان پروژه : تهران - منطقه 22

مدل دستگاه :  AC 200

سال خرید : 1393

building1

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

از این پس برج نیلوفر منطقه 22 تهران  نیز به وسیله دیزل ژنراتور دوسان 275 کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو ، هیچگاه خاموش نخواهد شد