• نام پروژه: برج نیلوفر
  • مکان پروژه: تهران - منطقه ۲۲
  • مدل دستگاه: AC 200
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۳
برج نیلوفر

برج نیلوفر

از این پس برج نیلوفر منطقه ۲۲ تهران  نیز به وسیله دیزل ژنراتور دوسان ۲۷۵ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.