• نام پروژه: بیمارستان نیکان
  • مکان پروژه: تهران - اقدسیه
  • مدل دستگاه: AC 550
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶
بیمارستان نیکان

بیمارستان نیکان

از این پس بیمارستان نیکان نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۵۵۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.