نازیلند

naziland2

نام پروژه : نازی لند

مکان پروژه : تهران

مدل دستگاه :  AD 330

سال خرید : 1395

naziland logo

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

از این پس نازی لند  نیز به وسیله دیزل ژنراتور دوسان 330 کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو ، هیچگاه خاموش نخواهد شد

 

محتوای بیشتر در این بخش: « نوین سرام یزد استادیوم بناب »