• نام پروژه: نازی لند
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AD 330
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
نازیلند

نازیلند

از این پس نازی لند نیز به وسیله دیزل ژنراتور دوسان ۳۳۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.