راه اندازی موتور

به منظور محاسبه کمترین ظرفیت مورد نیاز در انتخاب دیزل ژنراتور می بایست ضریب استارت موتور و ضریب همزمانی  نسبت به جریان نامی تعیین شود. تحت شرایط خاص و به منظور پیدا کردن راه حل بهینه بهتر و ایمن تر است که  عدم هماهنگی موتور و آلترناتور را نیز در نظر گرفت.

تعیین اندازه

شایان ذکر است که بزرگ بودن موتور الزاما تاثیر بیشتری بر بار مصرفی نخواهد داشت. این تاثیر توسط روش استارت تعیین می شود.

روش های استارت متداول موتور عبارتند از:

  1. مستقیم (Direct online)  7 x flc, 0.35 pf
  2. ستاره مثلث  2,5 x flc, 0,4 pf
  3. اتو ترانس  4 x flc (75% tap), 0,4 pf
  4. سافت استارتر  3 x flc, 0,35 pf
  5. دور متغییر (inverter drive) 25 flc, 0,8 pf

flc = جریان بار کامل

به منظور اطمینان بیشتر موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

  1. کیلووات مصرفی واقعی موتور ها
  2. Kva تولیدی واقعی آلترناتور
  3. وقتی بارهای گوناگونی اعمال می شوند، می توان افت های فرکانس و ولتاژ را در محدوده ی قابل قبول نگه داشت.

توصیه می شود که با مشتری یا مشاور وی در خصوص تشریح منحنی بار و بخصوص مواردی که بدترین حالت بارگذاری (بعبارتی بدترین تاثیر استارت بار بر سایر بارهای متصل) اتفاق می افتد، در ارتباط باشید. محاسبات بر اساس بدترین حالت بارگذاری معمولا اقتصادی نیست لذا بهتر است نوع بارگیری را تغییر دهید. 

محتوای بیشتر در این بخش: « ویژگی های بار بار های غیر غادی »