• نام پروژه: مرغ تخم گذار سالار یزد
  • مکان پروژه: یزد
  • مدل دستگاه: AC 700
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
مرغ تخم گذار سالار یزد

مرغ تخم گذار سالار یزد

از این پس مرغ تخم گذار سالار یزد نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۷۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.