مرکز ناباروری مام

mom4

نام پروژه : مرکز ناباروری مام

مکان پروژه : تهران

مدل دستگاه : AD 490

سال خرید : 1397

building1

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

از این پس مرکز ناباروری مام  نیز به وسیله دیزل ژنراتور دوسان 490 کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو ، هیچگاه خاموش نخواهد شد

 

محتوای بیشتر در این بخش: « هتل حیات پروژه ملن هف »