Loading...
چاپ کردن این صفحه

پیشگیری های مکانیکی

دیزل ژنراتور با محافظ هایی برای حفاظت انسان در برابر قطعات محرک طراحی شده است اما بایستی به حفاظت از کارکنان و تجهیزات در برابر خطرات مکانیکی دیگر در حین کار اطراف دستگاه ژنراتور توجه شود.

هشدار !

! سعی نکنید با برداشتن حفاظ های ایمنی دیزل ژنراتور را راه اندازی کنید. زمانی که دستگاه درحال کار است ، سعی نکنید به منظور تعمیر یا هر دلیل دیگری به پایین یا اطراف حفاظ ها دست بزنید.

! دست ها، بازوها، موهای بلند، لباس های شل و جواهرات را دور از پولی ها، تسمه ها و سایر قطعات محرک دستگاه نگه دارید.

توجه: بعضی بخش های محرک در حین کار دستگاه به وضوح قابل روئیت نیستند.

! درب های دستگاه های کانوپی دار  را در زمان عدم نیاز بسته و قفل نگه دارید.

! از تماس با روغن داغ، آب رادیاتور داغ، گازهای داغ اگزوز ، سطوح داغ ، لبه ها و گوشه های تیز بپرهیزید.

! موقع کار در اطراف دیزل ژنراتور ، لباس کار و ادوات محافظتی مانند دستکش ، کلاه، کفش کار و گوشگیر بپوشید.

! تا زمانیکه آب رادیاتور خنک نشده، درپوش پرکن رادیاتور را برندارید. پس از خنک شدن ، درپوش را آهسته شل کنید تا هرگونه فشار اضافه را، پیش از بازکردن درپوش بطور کامل تخلیه کنید.