دیزل ژنراتور دریایی MAR 1

1 IRR فی
Brand: AKSAAKSAدیزل ژنراتور دریایی

دیزل ژنراتور های دریایی، دسته خاص و تخصصی در مولدهای برق می‌باشند، از این خانواده از محصولات در کشتی‌های متوسط، کشتی‌های تفریحی و پروژه‌های دریایی مانند سکوهای نفتی و تجهیزات فرا ساحلی استفاده می‌شود. این دیزل ژنراتور ها در شرایط خاص دریایی امکان کارکرد دارد، و مشکلات خاص موجود به دلیل شرایط آب و هوایی، مانند رطوبت زیاد، دمای بالا، مشکل خورندگی قطعات به خاطر وجود نمک و . . . به بهترین شکل برطرف شده است.

درقایق‌های تفریحی و شناورهای دریایی برق تولید شده بوسیله این خانواده از دیزل ژنراتور ها مستقیماً به موتورهای الکتریکی جهت تأمین توان حرکتی انتقال می‌یابد و کلیه سیستم‌های ناوبری پیشرفته نیز به همین وسیله روشن می‌شود. در تأسیسات دریایی، نفتی و فرا ساحلی نیز با رعایت استاندارد‌های بالا این تجهیزات وظیفه خود را به عنوان مولد انرژی الکتریکی به بهترین نحو بازی می‌کنند. شاهکار مهندسی این خانواده از دیزل ژنراتور ها بحث خنک کاری است که گاهی مستقیماً با آب دریا صورت می‌پذیرد.

Brand URL : https://www.aksa.com.tr/en-us/marin-aksa