تاریخچه سازندگان

تاریخچه سازندگان

ولوو شرکت صنایع سنگین سوئدی است. تخصص این شرکت ساخت خودرو های سنگین و تجهیزات…