دستورالعمل نگهداری از دیزل ژنراتورها - بخش اول

دستور العمل نگهداري از دیزل ژنراتورها

اطلاعات نگهداری:

خواهشمند است کلیه نکات و دستورالعمل هاي این راهنما را جهت طول عمر بیشتر موتور و
سرویسهاي آن بکار بگیرید.
در صورت کم کارکرد بودن موتور،روشن نمودن موتورحداقل هفته اي یک بار به میزان 15
دقیقه و توجه به صداهاي غیر نرمال احتمالی توصیه می شود.

کنترل هاي لازم :


۱) کنترل هاي روزانه قبل از روشن کردن موتور
‍‍*بازدید سطح روغن موتور*
*بازدید سطح مایع خنک کننده (مخلوط آب و ضد یخ)*
*بازدید وضع ظاهر رادیاتور و رادیاتور خنک کننده و تمیز کاري آن بطوریکه دریچه ها و منافذ آن
کاملا تمیز بوده و دچار گرفتگی نباشد*
*بازدید نشانگر فیلتر هوا ( در صورت باقی ماندن وضعیت فیلتر بر روي رنگ قرمز بعد از خاموش
کردن موتور فیلتر هوا را تعویض نمائید)*
*بازدید هر هشت ساعت روغن در زمان کار مداوم دستگاه*

۲) محل نصب و نحوه جاگذاري موتور و هواکش
دیزل ژنراتور می بایست در اتاقی مناسب مجهز به سیستم تهویه جهت ورود هواي آزاد و دریچه
خروجی مناسب جهت خروجی هواي گرم رادیاتور و خروجی اگزوز از محل اتاق را دارا باشد، در
صورت استفاده در هواي بازدستگاه حتماً می بایست زیر سایه بان قرار گیرد در غیر اینصورت در
فواصل تابستان احتمال صدمه دیدن رگلاتور ولتاژ بسیار زیاد است.