روغن کاری و روان کاری

روغن کاری و روان کاری (5)

سیستم روغن و روانکاری موتور دیزل یکی از مهم ترین عناصر موتور است. چکاپ و نگهداری صحیح موتور (شامل : رعایت دوره های تعویض روغن، دوره های تعویض فیلتر، توجه در انتخاب نوع روغن) طول عمر موتور را افزایش می دهد.