صداگیرهای آکوستیک

صداگیرهای آکوستیک (1)

کنترل سروصدای دیزل ژنراتور در اکثر نصب ها حائز اهمیت می باشد. اجزای بسیار زیادی برای کنترل میزان صدا دیزل ژنراتور وجود دارد. سطح صدای یک دیزل ژنراتور open set تقریبا در حدود 100dB(A) می باشد که در نوع خود بسیار بالاست و بایستی به وسیله تجهیزات مخصوص تضعیف (خفه) گردد.