نورافکن پرتابل LIG 1

1 IRR فی
Brand: AKSAAKSAنورافکن پرتابل

نورافکن پرتابل آکسا مناسب برای استفاده در مکان‌هایی است که نیاز به نور می‌باشد اما امکان وجود برق نیست. این دستگاه تشکیل شده از یک موتور برق و یک پروژکتور که با طراحی ویژه قابل حمل است.

 

Brand URL : https://www.aksa.com.tr/en-us/aydinlatma-kuleleri