فولاد کاوه جنوب کیش (SKS)

 فولاد کاوه جنوب کیش- دستگاه ۲۲۵۰ کاوا کامینز

foolad1

 


نام پروژه : فولاد کاوه جنوب کیش(SKS)


مکان پروژه : کیش


مدل دستگاه ها : AC 2250


سال خرید : 1396

 

fooladlogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

 

از این پس مرکز فولاد کاوه نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز 2250 کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو ، هیچگاه خاموش نخواهد شد