• نام پروژه: پروژه مسجد الرضا
  • مکان پروژه: تهران - دیباجی
  • مدل دستگاه: AD 490
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
مسجد الرّضا

مسجد الرّضا

از این پس مسجد الرضا دیباجی تهران نیز به وسیله دیزل ژنراتور دوسان ۴۹۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.