هتل حیات

hh5

نام پروژه : هتل حیات

مکان پروژه : مشهد

مدل دستگاه : یک دستگاه  AD 710

سال خرید : 1395

building1

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

از این پس هتل حیات  نیز به وسیله دیزل ژنراتور دوسان 710 کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو ، هیچگاه خاموش نخواهد شد