نصب - بارگذاری - جابجایی

*اتصالات الکتریکی و کابلها را با پیروی از کدهای الکتریکی و استانداردها مربوطه وصل کنید. این امر شامل الزامات مورد نیاز برای اتصال دستگاه به سیستم ارت نیز می شود.

*در مورد دیزل ژنراتور های ثابت ، دارای مخزن مجزا و یا کنترل از راه دور ، مطمئن شوید که این سیستم ها مطابق با کدها، استانداردها و یا سایر الزامات مربوطه نصب شده باشند.

* دود خروجی و گرمای اگزوز موتور برای کارکنان خطرناک است. اگزوز موتور برای تمام دیزل ژنراتور های نصب شده در فضای بسته باید از طریق لوله کشی بدون نشتی و مطابق با  کدها، استانداردها یا سایر الزامات مربوطه به بیرون انتقال داده شود. مطمئن شوید که منبع اگزوز  داغ و لوله کشی ها ، عاری از مواد قابل احتراق بوده و برای ایمنی کارکنان با عایق حرارتی محافظت شده باشد همچنین مطمئن شوید گازهای خروجی از اگزوز موجب آسیب افراد نشود.

* هرگز دیزل ژنراتور را با اتصال قلاب به دستگیره موتور یا دستگیره بالابر آلترناتور (ژنراتور) بلند نکنید، بجای آن از نقاط مخصوص بالابر ، تعبیه شده بر روی شاسی زیر دستگاه یا کانوپی استفاده کنید.! اطمینان یابید که جرثقیل یا تجهیزات جانبی آن در شرایط مناسب باشد و ظرفیت مناسب برای تحمل وزن را دارا باشد.

*هنگامی که دیزل ژنراتور معلق شد تمام کارکنان را از آن دور کنید.

* هنگام استفاده از دیزل ژنراتور سیار (پرتابل) ، تمام کدها، استانداردها و سایر مقررات و قوانین ترافیکی را مرور کنید. اینها شامل مقرراتی می شوند که تجهیزات مورد نیاز و حداقل و حداکثر سرعت ها را مشخص می کنند.

*اجازه  ندهید کسی برروی دیزل ژنراتور سیار سوار شود. اجازه ندهید کارکنان بر میله یدک کش ایستاده یا سوار آن شوند یا بین دیزل ژنراتور و وسیله یدک کش ایستاده یا راه بروند.

*در مکانهایی با طبقه بندی خطرناک و در صورتیکه پیشگیری های ایمنی انجام نشده اند هرگز دیزل ژنراتور را نصب یا بهره برداری نکنید.

محتوای بیشتر در این بخش: آتش سوزی و انفجار »