• نام پروژه: هتل حیات
  • مکان پروژه: مشهد
  • مدل دستگاه: AD 710
  • لوگوی دوسان
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵

هتل حیات

از این پس هتل حیات نیز به وسیله دیزل ژنراتور دوسان ۷۱۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.