دوشنبه, 05 اسفند 1398 ساعت 13:42

روز مهندس بر شما مهندسان گرامی مبارک باد

دانشمندان روياي انجام كارها را دارند؛

اما این مهندسان هستند که رویاها را می سازند

روز مهندس بر تمامي مهندسان مبارك

توسعه صنایع دیزلی مبنا (تصاکو) نمایندگی انحصاری آکسا ژنراتور در ایران