یکشنبه, 05 اسفند 1397 ساعت 10:47

روز مهندس بر شما مهندسان گرامی مبارک باد

بن بستی برای مهندسان وجود ندارد ...

دانشمندان آنچه را که هست کشف می کنند و مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند.

روز مهندس مبارک