تنظیم ولتاژ ژنراتورها

تنظیم ولتاژ ژنراتور

ولتاژ تولید شده در یک دستگاه ژنراتور به میزان سرعت دوران شفت و مقدار فلوی میدان بستگی دارد.

رگولاتور ولتاژ ژنراتور

ولتاژ تولید شده در یک دستگاه ژنراتور به میزان سرعت دوران شفت و مقدار فلوی میدان بستگی دارد.

ولتاژ فاز به عکس‌العمل آرمیچر، مقاومت و راکتانس داخلی سیم پیچ‌های آرمیچر و استاتور بستگی دارد.

در ژنراتورها تنظیم ولتاژ به صورت دستی و اتوماتیک انجام می‌پذیرد در حالت دستی توسط رئوستای میدان تحریک در روی ژنراتور انجام می‌شود که در ژنراتورهای کوچک این قطعه به راحتی قابل روئیت است.

در ژنراتورها با توان تولید بالا تنظیم ولتاژ توسط رگولاتور به صورت فیدبک عمل می‌کند و ولتاژ ژنراتور را تقریباً ثابت نگه می‌دارد عمل تنظیم توسط مدار یکسوساز و الکترونیکی صورت می گیرد.

madar