• نام پروژه: پروژه ساختمانی فرمانیه
  • مکان پروژه: تهران - فرمانیه
  • مدل دستگاه: AC 200
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵

پروژه ساختمانی فرمانیه

از این پس این ساختمان نیز به وسیله دیزل ژنراتور کامینز ۲۰۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.