دوشنبه, 07 آبان 1397 ساعت 18:45

نمایشگاه برق تهران - نمایشگاه بین المللی - آبان 97

exhibition

شرکت توسعه صنایع دیزلی مبنا‌(تصاکو)

نمایندگی انحصاری کمپانی آکسا ژنراتور در ایران

شما را به بازدید از نمایشگاه بین المللی برق تهران دعوت می نماید

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران
فضای باز جنب ورودی سالن میلاد
زمان : ۱۱ الی ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷

www.tsaco-diesel.com
www.aksairan.ir
@tsacodiesel