دستورالعمل نگهداری از دیزل ژنراتور ها - بخش سوم

دستورالعمل نگهداری از دیزل ژنراتور ها - بخش سوم

برنامه زمان بندی نگهداری موتور

هر ۵۰ ساعت

  تخلیه آب فیلتر جداکننده آب از سوخت - دیزل ژنراتور  [ویکی پدیا]

  بازدید آب باطری و اطمینان از سفت بودن اتصال کابل سر باطری‌ها و بازدید گیج روغن (هرگز نمی‌بایست بیش از حد روغن داخل کارتل ریخته شود در غیر این صورت صدمات شدیدی به اورینگ‌های سر میل لنگ وارد آمده و باعث روغن ریزی از سر آن خواهد شد)

هر ۶ ماه

  تعویض فیلتر مایع خنک کننده (هنگام تعویض ضد یخ تعویض فیلتر ضرورتی ندارد)

هر ۱۰۰ الی ۱۵۰ ساعت کارکرد

  تعویض روغن موتور و فیلتر روغن دیزل ژنراتور جهت موتورهایی که بدون استفاده یا با ساعت کارکرد کمتر از ۱۵۰ ساعت یا بیشتر هر ۶ ماه یکبار اجباری می‌باشد.

زمان تعویض روغن دیزل ژنراتور

  با توجه به نوع سوخت ایران (مابین 1 % الی 5 % دارای گوگرد می‌باشد) و روغن‌های موجود در بازار ایران هر ۱۰۰ الی ۱۵۰ ساعت کارکرد موتور، فیلترهای روغن باید همزمان تعویض گردند.

  نوع روغن مصرفی ترجیحاً با استاندارد 15W-40W با مارک Shell یا بهران توربو دیزل باشد و حتماً از اصلی بودن روغن خریداری شده اطمینان حاصل فرمائید.

  با توجه به روغن‌های غیر استاندارد و غیر اصلی که در ظرف اصلی ارائه می‌گردد در زمان تأمین روغن حساسیت لازم را به کار برده و ا ز روغن‌های متفرقه استفاده نگردد به دلیل اینکه سریعاً باعث خوردگی قطعات داخل دیزل ژنراتور مانند  میل سوپاپ و دیگر اجزا خواهد شد.

  در هر بار تعویض - فیلترهای روغن نیز می‌بایست تعویض گردد.

  روغن اولیه موتور و فیلترهای آن می‌بایست ۱۰۰ الی ۱۵۰ ساعت کارکرد اولیه تعویض گردند.

هر ۶۰۰ ساعت

  بازدید از مایع خنک کننده رادیاتور دیزل ژنراتور

  بازدید دریچه‌های رادیاتور و اینتر کولر و اطمینان از اینکه گرفته نباشد و یا خیلی چرب و خاک آلود نیز نباشد که در غیر اینصورت باعث ازدیاد درجه حرارت موتور خواهد شد.

  تعویض فیلتر داخلی (جدا کننده آب از گازوئیل - در صورت موجود بودن روی موتور)

  بازدید لوله‌های هوا و آب به منظور احتمال نشتی

هر ۲۴۰۰ ساعت

  بازدید سوخت پاش‌ها (انژکتورها) برای موتورهای ۴۲۰-۷۲۰

  بازدید توربو شارژ

  بازدید کلی موتور و تجهیزات جانبی دیزل ژنراتور

هر ۳۰۰ ساعت

  تنظیم و بازدید به موقع تسمه پروانه و دینام دیزل ژنراتور 

  تمیز کردن مخزن سوخت از آب و لجن ته نشین شده گازوئیل

  حتماً از محلول آب بدون املاح به صورت ۵۰ % و ۵۰ % ضد یخ مرغوب استفاده نمائید

  پره‌های رادیاتور و اینتر کولر را هر چند مدت کنترل و در صورت خاک گرفتگی آن را با هوای فشرده تمیز نمائید

هر۲ سال

  محلول آب و ضد یخ کلاً تخلیه و ترجیحاً ضد یخ بهران دیزل (مخصوص موتورهای دیزل) جهت جایگزینی استفاده شود

هر ۱۲۰۰ ساعت

  تنظیم و فیلر گیری سوپاپ‌ها

هر ۲۰۰۰ ساعت

  تمیز کاری رادیاتور خنک کننده هوا در صورتی که در مناطق بیابانی و دارای گرد و غبار محیطی زیاد قرار دارد، این عمل هر ۱۰۰۰ ساعت باید انجام پذیرد

هر ۵۰۰۰ ساعت و یا ۲ سال

  تعویض محلول آب و ضد یخ دیزل ژنراتور  (اگر سیستم خنک کننده مجهز به فیلتر است هر ۱۰۰۰ ساعت تعویض گردد)