سیستم خنک کاری

سیستم خنک کاری (4)

سیستم خنک کاری در موتور های آب خنک بدین شکل است که یک پمپ موتور دار ، مایع خنک کننده را از طریق مجرای آب به سرسیلندر و بلوک سیلندر منتقل می کند . موتورها دارای سیستم خنک کاری مخصوص به شرح ذیل می باشد:

  • Not After cooled
  • Jacket Water After cooling (JWAC)
  • Air o Air After cooling (ATA یا CAC)
  • one pump two loop (1P2L)
  • two pump two loop (2P2L)

برخی سیستم های خنک کاری به شرح ذیل می باشد :

  • رادیاتور نصب شده روی موتور
  • رادیاتور مجزا (remote radiator)

مبدل حرارتی (exchanger