مواد شیمیایی

سوخت ها، روغن ها، گریس ها و الکترولیت های باتری استفاده شده در این دیزل ژنراتور از انواع عمومی و متداول صنعتی می باشند. با این وجود می توانند در صورتی که بطور صحیح بکار گرفته نشوند برای کارکنان خطرناک باشند.

هشدار !

! سوخت، روغن، مایع خنک کن، گریس یا الکترولیت باتری را نخورده یا اجازه تماس پوستی ندهید. در صورت بلعیده شدن موارد فوق به سرعت به پزشک مراجعه کنید.

! در صورت نوشیدن سوخت تلاش به استفراغ و برگرداندن نکنید. درصورت تماس سوخت با پوست آنرا با آب و صابون بشویید.

! لباس هایی که آغشته به سوخت،روغن و گریس شده اند را نپوشید.

! در حین سرویس باتری، از عینک ایمنی یا یک پیشبند و حفاظ صورت ضد اسید استفاده کنید. اگر الکترولیت بر پوست یا لباستان پاشیده شد، فورا با مقدار زیادی آب آن را بشویید.

6-2. سروصدا

دیزل ژنراتور هایی که مجهز به کانوپی صداگیر نشده اند می توانند باعث ایجاد درجه ای از سرو صدا بالغ بر 105.dB(A) شوند. قرار گرفتن در معرض مقدار سروصدای بیشتر از85 dB(A) به مدت طولانی برای شنوایی خطرناک است.

هشدار !

موقع راه اندازی یا کار در اطراف دیزل ژنراتور در حال کار بایستی از محافظ گوش استفاده شود.

محتوای بیشتر در این بخش: « پیشگیری های مکانیکی سر و صدا »