• نام پروژه: استادیوم بناب
  • مکان پروژه: آذربایجان شرقی
  • مدل دستگاه: AV 350
  • لوگوی ولوو
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۶

استادیوم بناب

از این پس استادیوم بناب  نیز به وسیله دیزل ژنراتور ولوو ۳۵۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.