• نام پروژه: بابک مس
  • مکان پروژه: تهران
  • مدل دستگاه: AC 350 & AC 1410
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: یک دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۵
پروژه بابک مس

پروژه بابک مس

از این پس بابک مس نیز به وسیله دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز ۱۴۱۰ و ۳۵۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.