• نام پروژه: شرکت ملی نفت چین (CNPC)
  • مکان پروژه: آزادگان شمال
  • مدل دستگاه: AC 550
  • لوگوی کامینز
  • تعداد: دو دستگاه
  • سال خرید: ۱۳۹۲
پروژه آزادگان شمال

پروژه آزادگان شمال

از این پس پروژه آزادگان شمال نیز به وسیله دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز ۵۵۰ کاوآ ساخت شرکت آکسا و ارائه شده توسط شرکت تصاکو، هیچگاه خاموش نخواهد شد.