جایگذاری و نصب ATS

جایگذاری و نصب ATS (3)

تابلو ATS جهت تامین خودکار توان سیستم، از طریق دیزل ژنراتور، در زمان قطع شدن برق شبکه(Mains) بکار می رود. سیستم ATS موارد زیر را ارائه میدهد:- تشخیص قطع برق شبکه (اصلی)- جابجایی مسیر قدرت از شبکه به دیزل ژنراتور و بالعکسATS از کنتاکتور ها و یک ماژول کنترل تشکیل شده است. ماژول کنترل بر روی کنترل پنل دیزل ژنراتور یا در یک سیستم اتوماسیون کنترل ساختمان نصب شده است. ATS در تابلوهای دیواری یا ایستاده نصب می گردد