مزایای ژنراتورهای آسنکرون

مزایای ژنراتور آسنکرون

1- به سیستم تحریک نیازی نداشته و ساختمان آن بسیار ساده می باشد و در نتیجه تعمیر و نگهداری آن آسان می باشد.

2- راه اندازی  و بهره برداری از آن آسان بوده  زیرا نیازی به سنکرونیزاسیم ندارد .

3- جریان اتصال کوتاه آن و زمان کاهش آن در مقایسه با ماشین های سنکرون کوتاه تر می باشد  زیرا در هنگام اتصال کوتاه فقط در یک مدت فوق العاده کوتاه جریان می‌یابد تا اینکه فلوی مغناطیسی نا پدید گردد .

4- چون همیشه بطور موازی با ژنراتور سنکرون‌نار می کند و هرگز مستقلا مورد بهره برداری قرار نمی گیرد به ژتراتور سرعت نیازی ندارد  .

5- وقتی بار پس زده میشود جریان تحریک قطع و ولتاژ نا پدید می‌شود و لذا هیچ گونه صدمه وخسارتی به بخش های عایقی دستگاه از جانب ولتاژ اضافی صرف نظر از میزان افزایش سرعت رخ نمی دهد  .

6- وقتی ولتاژ سیستم افت می کند جریان تحریک خود بخود کاهش می یابد .

7- چون گاورنر سرعت استفاده نمی‌شود تا حدی که سرعت آن از سرعت مجاز توربین هیدرولیکی بیشتر نشود به تولید ادامه می‌دهد  .

8- در مواقعی که سیستم دچار اختلال می‌شود این دستگاه می‌تواند بصورت پایدار و بدون قطع شدن به کار خود ادامه دهد.

 مقالات آموزشی بیشتر در زمینه آموزش دیزل ژنراتور در سایت تخصصی شرکت تصاکو