Written by on

79 کیلومتر شبکه توزیع برق از ابتدای سال جاری در استان مرکزی احداث شد

داود منصوری: طول شبکه برق در استان مرکزی بیش از ۲۰ هزار کیلومتر است و طی ۹ ماه سال جاری ۷۹ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی و زمینی به طول شبکه افزوده شده است. وی با بیان اینکه تعداد ترانس‌های برق استان ۱۶ هزار و ۴۰۷ دستگاه است، افزود: ۴۶۲ دستگاه ترانس طی سال جاری به مجموع این ترانس‌ها اضافه شده است. وی یکپارچه نمودن اطلاعات شبکه، برقراری ارتباط PM و ۱۲۱ و مشترکین با نرم افزار GIS، راه اندازی WEBGIS، ایجاد زیر ساخت اطلاع رسانی خاموشی‌ها مبتنی بر GIS و بروز رسانی شبکه در سامانه اطلاعات مکانی GIS از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه GIS برشمرد.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، بررسی ۱۵۰ پروژه‌های تحقیقاتی و ثبت ۵۸ اولویت تحقیقاتی، ثبت دو اختراع با موضوع"جعبه ارت دائم قابل استفاده در ارت موقت شبکه کابل خود نگهدار فشار ضعیف" و "کانکتور انشعاب بی متال با قابلیت باز و بست انشعاب با دو خروجی مستقل از روی کابل خود نگهدار" و احداث سایت آموزشی از تجهیزات مستعمل توزیع، در دانشگاه‌های استان از فعالیت‌های دفتر تحقیقات این شرکت عنوان کرد.