79 کیلومتر شبکه توزیع برق از ابتدای سال جاری در استان مرکزی احداث شد

79 کیلومتر شبکه توزیع برق از ابتدای سال جاری در استان مرکزی احداث شد

79 کیلومتر شبکه توزیع برق از ابتدای سال جاری در استان مرکزی احداث شد

داود منصوری: طول شبکه برق در استان مرکزی بیش از ۲۰ هزار کیلومتر است و طی ۹ ماه سال جاری ۷۹ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی و زمینی به طول شبکه افزوده شده است. وی با بیان اینکه تعداد ترانس‌های برق استان ۱۶ هزار و ۴۰۷ دستگاه است، افزود: ۴۶۲ دستگاه ترانس طی سال جاری به مجموع این ترانس‌ها اضافه شده است. وی یکپارچه نمودن اطلاعات شبکه، برقراری ارتباط PM و ۱۲۱ و مشترکین با نرم افزار GIS، راه اندازی WEBGIS، ایجاد زیر ساخت اطلاع رسانی خاموشی‌ها مبتنی بر GIS و بروز رسانی شبکه در سامانه اطلاعات مکانی GIS از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه GIS برشمرد.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، بررسی ۱۵۰ پروژه‌های تحقیقاتی و ثبت ۵۸ اولویت تحقیقاتی، ثبت دو اختراع با موضوع"جعبه ارت دائم قابل استفاده در ارت موقت شبکه کابل خود نگهدار فشار ضعیف" و "کانکتور انشعاب بی متال با قابلیت باز و بست انشعاب با دو خروجی مستقل از روی کابل خود نگهدار" و احداث سایت آموزشی از تجهیزات مستعمل توزیع، در دانشگاه‌های استان از فعالیت‌های دفتر تحقیقات این شرکت عنوان کرد.


چاپ   ایمیل