10 نکته ضروری در بازدید روزانه از دیزل ژنراتور

در مجتمع های بزرگ اعم از کارخانجات تولیدی، بیمارستان ها ، ورزشگاه ها و ... در کنار دیزل ژنراتور می‌بایست یک نفر به عنوان اپراتور دیزل ژنراتور حضور داشته باشد که ضمن چکاپ روزانه از خراب شدن دیزل ژنراتور جلوگیری کرده و همچنین در صورت بروز خطا به موقع اقدام نماید.

اپراتور باید نگاه ویژه ای به دیزل ژنراتور داشته باشد و با توجه به آشنایی و دانشی که نسبت به دستگاه دارد به تعمیر و نگهداری آن بپردازد.اما اپراتور همواره باید مسائلی را مد نظر داشته باشد تا در طول دوران کار خود دچار مشکل نشود.

  1. آشنایی با صدای دیزل ژنراتور :منظور اینست که اپراتور آنقدر به محیط و صداهای موجود در آن آشنایی داشته باشد که هر گونه تغییری در صدای جدید را متوجه شود و منبع آنرا پیدا کند.اگر وسیله ای از حالت عادی خود خارج شود و دچار مشکل شود اولین چیزی که خود را نشان میدهد صدای آن است که تغییر خواهد کرد. بنابراین با بازدیدهای منظم روزانه ، اپراتور با صدای دیزل ژنراتور آشنا خواهد شد و هر گونه تغییری را درک خواهد کرد.
  2. توجه به درجه حرارت: درجه حرارت از جمله پارامترهایی است که شرایط کاری دیزل ژنراتور را نشان میدهد. اولین درجه حرارتی که باید مورد توجه قرار گیرد محیطی است که در آن دیزل ژنراتور در حال کار است. به ازای یک درجه افزایش دمای محیط ، دمای دود خروجی از هز سیلندر ۳ درجه افزایش خواهد داشت. درجه حرارت دود ، روغن ، آب خنک کاری ، دمای هوای ورودی ، دمای دود ورودی و خروجی  توربوشارژر ، دمای روغن آلترناتور و دمای سوخت باید بطور مرتب و روزانه بازدید شود و تمامی دماها نوشتهو ثبت شود و با روزهای قبل مقایسه شود تا میزان افزایش و یا کاهش آنها مشخص گردد.
  3. توجه به پارامتر فشار: فشار روغن ، آب خنک کاری ، سوخت ،  هوای ورودی و فشار هوای تولید شده توسط توربوشارژر باید مورد توجه قرار گیرد. بخصوص فشار روغن که در صورت عدم توجه میتواند فاجعه آفرین باشد و صدمات مالی و جانی جبران ناپذیری را بوجود آورد.
  4. نشتی: هرگونه نشتی در روغن ، آب و یا سوخت حاکی از یک مورد غیر عادی است که میتواند در فشار و درجه حرارت تاثیر گذار باشد و باید هر چه سرعتر رفع گردد.
  5. میزان آب خنک کاری: سطح آب خنک کاری باید بطور مرتب چک شود تا کمبودی برای خنک کاری بوجود نیاید. میزان نیترات موجود در آب در سیستمهای بسته باید هفتگی تست شود تا از ایجاد رسوب و کاهش تاثیر خنک کاری جلوگیری شود.
  6. لرزش: لرزش عامل مهمی در شناسایی یه پدیده غیر طبیعی است که دیزل ژنراتور باید هر چه سریعتر خاموش شود و علت را پیدا کرد.
  7. وسایل اندازه گیری: وسایل اندازه گیری مانند دماسنج و فشارسنج تنها عامل شناسایی پارامترها هستند و حتما باید از سلامت آنها مطمئن شوید. تنها دلیل بازدید روزانه همین است.
  8. میزان مصرف سوخت: یکی از بهترین عوامل در شناسایی بازدهی دیزل ژنراتور میزان سوختی است که مصرف میشود. افزایش در مصرف سوخت حاکی از عدم تنظیم در بعضی قسمتها نظیر انژکتور و تایمینگ و… میباشد.
  9. رنگ و میزان دود خروجی: میزان و رنگ دود خروجی حاکی از احتراق موتور شما است. دود سیاه به منزله احتراق نامناسب که کمبود هوا و یا زیاد بودن سوخت را شامل میشود. دود زرد رنگ نشان سلفور زیاد سوخت است.دود آبی رنگ حاگی از روغن سوزی و دود سفید وجود آب در سوخت است.
  10. سطح روغن روانسازی: سطح روغن موجود در کارتر باید بطور مرتب چک شود تا کمبود روغن تاثیری در فشار آن بوجود نیاورد.