گرم کردن موتور و هوای احتراق

گرم کردن موتور و هوای احتراق
نویسنده مقاله: تصاکو دیزل

گرم کردن موتور و هوای احتراق

گرم کردن موتور

زمانی که گرمکن ترموستاتی موتور که از برق اصلی تغذیه می‌کند در سیستم خنک کاری تعبیه شده باشد، دمای مایع خنک کن در هوای سرد ثابت نگه داشته می‌شود. گرمکن موتور به تنهایی نمی‌تواند، برای راه اندازی یا جلوگیری از یخ زدگی موتور کافی باشد. لذا باید از مخلوط ضدیخ استفاده کرد.

هوای احتراق

سیستم تنفس و احتراق موتور از بخش‌های زیر تشکیل شده:

  • فیلتر هوا (تمام موتورها)
  • توربو شارژ (اکثر موتورها)
  • زانویی خروجی اگزوز (تمام موتورها)
  • منبع اگزوز (تمام موتورها)

وظیفه توربو شارژر تأمین هوای تازه کافی و وظیفه سیستم اگزوز تخلیه دود و کاهش میزان سر و صدا توسط منبع اگزوز است (سیستم اگزوز را بخوانید). خروجی رادیاتور بوسیله یک بست انعطاف پذیر به کانال خروجی هوا متصل می‌گردد تا هوای داغ خارج شده از رادیاتور نتواند دوباره به داخل اتاق ژنراتور بازگردد، کمبود هوا باعث کاهش قدرت موتور و ایجاد دوده کربن در بعضی از بخش‌های موتور خواهد شد.

جدول موجود نمی‌باشد

جدول ۶/۳ مقدار DCA۴ توصیه شده طبق ظرفیت مایع خنک کن

Property Ethylene Glycol
(% by Volume)
Propylene Glycol
(% by Volume)
Use
Water
Glycol Concentration 40 50 60 40 50 60 0
Freezing Point °F (°C) -12
(-24)
-34
(-37)
-62
(-52)
-6
(-21)
-27
(-33)
-56
(-49)
32
(0)
Boiling Point °F (°C) at
Atmospheric Pressure
222
(106)
226
(108)
232
(111)
219
(104)
222
(106)
225
(107)
212
(100)
Boiling Point °F (°C) with
14psi (96.5kPa) Pressure Cap
259
(126)
263
(128)
268
(131)
254
(123)
257
(125)
261
(127)
248
(120)

جدول ۶/۴ مشخصات مخلوط ضد یخ و آب


چاپ   ایمیل