کمپانی پرکینز

کمپانی پرکینز

کمپانی پرکینز

پرکینز یکی از برندهای برتر موتور ساز در سطح جهان است. این برند اصالتاً انگلیسی است. محصولات کمپانی پرکینز به سرتاسر جهان ارسال می‌شود. کمپانی آکسا ژنراتور که خود یکی از ۵ برند برتر دیزل ژنراتور در جهان است اوایی‌ام (OEM) رسمی کمپانی پرکینز بوده و در ساخت دیزل ژنراتورها از موتور پرکینز بهره می‌برد.

در فیلم زیر کارخانه پرکینز و کیفیت ساخت این کمپانی را مشاهده می‌کنید.


چاپ   ایمیل