ژنراتورهای آسنکرون

ژنراتورهای آسنکرون

ژنراتورهای آسنکرون

یک موتور القایی با اتصال سه فاز متعادل به استاتور آن و ایجاد یک میدان مغناطیسی دوار در فضای بین روتور و استاتور راه اندازی می‌گردد و سرعت آن به آرامی بالا می‌رود. از آنجا که با نزدیک شدن سرعت به سرعت سنکرون (سرعت میدان مغناطیسی استاتور) ولتاژ القاء شده در موتور به صفر می‌رسد و در واقع می‌توان گفت ولتاژ القایی در روتور به کمیت لغزش در ماشین بستگی دارد.

پس یک موتور القایی هیچ گاه به سرعت سنکرون نمی رسد. هنگامی که روتور به سرعت سنکرون می‌رسد همان سرعت میدان مغناطیسی ناشی از ولتاژ تغذیه می‌چرخد و ولتاژ ثانویه القاء نمی‌شود. زیرا فلوی مغناطیسی هیچ یک از هادی‌های ثانویه را قطع نمی‌کند و هیچ جریانی از سیم پیچ‌های روتور نمی‌گذرد و فقط جریان تحریک در سیم پیچ‌های استاتور جریان می‌یابد در صورتی که روتور به واسطه یک نیروی خارجی در سرعتی بالاتر از سرعت سنکرون خود به گردش درآید جهت ولتاژ القایی ثانویه خلاف موقعی خواهد بود که به عنوان موتور القایی چرخش می‌کرد زیرا سرعت چرخش‌های روتور فراتر از سرعت چرخش میدان مغناطیسی می‌شود و گشتاوری که چرخش روتور را کند می‌کند.

بین جریان ثانویه ناشی از این ولتاژ القایی و میدان مغناطیسی ایجاد شده واحد مثل یک ژنراتور کار می‌کند یعنی توان مکانیکی خارجی اعمال شده به توان الکتریکی تبدیل می‌گردد که در سیم پیچ‌های اولیه تولید می‌گردد.

نمودار گشتاور-لغزش و نمودار جریان-لغزش -- نمودارسه فاز ولتاژ-زمان -- تئوری میدان دوار

شکل ۱-۲: نمودار گشتاور-لغزش و نمودار جریان-لغزش


چاپ   ایمیل