Written by on

نویسنده مقاله: تصاکو دیزل

پیشگیری های مکانیکی

دیزل ژنراتور با محافظ‌هایی برای حفاظت انسان در برابر قطعات محرک طراحی شده است اما بایستی به حفاظت از کارکنان و تجهیزات در برابر خطرات مکانیکی دیگر در حین کار اطراف دستگاه ژنراتور توجه شود.

    هشدار!

  • سعی نکنید با برداشتن حفاظ‌های ایمنی دیزل ژنراتور را راه اندازی کنید. زمانی که دستگاه درحال کار است، سعی نکنید به منظور تعمیر یا هر دلیل دیگری به پایین یا اطراف حفاظ‌ها دست بزنید.
  • دست‌ها، بازوها، موهای بلند، لباس‌های شل و جواهرات را دور از پولی‌ها، تسمه‌ها و سایر قطعات محرک دستگاه نگه دارید.
    توجه:
    بعضی بخش‌های محرک در حین کار دستگاه به وضوح قابل رویت نیستند.
  • درب‌های دستگاه‌های کانوپی دار را در زمان عدم نیاز بسته و قفل نگه دارید.
  • از تماس با روغن داغ، آب رادیاتور داغ، گازهای داغ اگزوز، سطوح داغ، لبه‌ها و گوشه‌های تیز بپرهیزید.
  • موقع کار در اطراف دیزل ژنراتور، لباس کار و ادوات محافظتی مانند دستکش، کلاه، کفش کار و گوشگیر بپوشید.
  • تا زمانیکه آب رادیاتور خنک نشده، درپوش پرکن رادیاتور را برندارید. پس از خنک شدن، درپوش را آهسته شل کنید تا هر گونه فشار اضافه را، پیش از بازکردن درپوش بطور کامل تخلیه کنید.