نمایشگاه ELECTRICX

نمایشگاه ELECTRICX

نمایشگاه ELECTRICX

نمایشگاه Electricx در کشور مصر از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ نوامبر که مصادف با ۲۶ آبان تا ۱ آذر است برگزار شد. در این نمایشگاه مثل هر سال غول‌های بزرگ صنعت دیزل ژنراتور شرکت کرده و خود نمایی می‌کردند. آکسا نیز به عنوان یکی از ۵ برند برتر دنیا در صنعت دیزل ژنراتور در این نمایشگاه حضور به عمل رسانده بود و بسیاری از مشتریان عزیز از غرفه آکسا با شعار آینده‌ات را روشن کن (POWER YOUR FEUTURE) بازدید کردند.

بسیاری از مشتریان قبلاً نیز از محصولات آکسا استفاده می‌کردند و اذعان داشتند که آکسا بهترین کمپانی از نظر محاسبات مهندسی خدمات فروش و پس از فروش می‌باشد و شاید همین مشتری مداری آکسا را از بسیاری از کمپانی‌های دیگر در این صنعت مجزا کرده است.


چاپ   ایمیل